บทความข่าวสารอสังหาริมทรัพย์

ห้องน้ำของคอนโดมีขนาดกลางๆ ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน อาบน้ำได้ในตัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *