All Posts in Category: เปิดจองโครงการ

Home Fair

ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉบัง Home Fair วันที่ 23-28 สิงหาคม 2559 นี้

ทางศูนย์การค้าฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉบัง เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจอสังหาในเขตเศรษฐกิจศรีราชา จึงมีความประสงค์จัดงาน Home Fair ขึ้น ระหว่างวันที่ 23-28 สิงหาคม 2559

Read More