บทความข่าวสารอสังหาริมทรัพย์

การเคหะแห่งชาติ เปิดจองโครงการ จ.ชลบุรี (บ้านบึง 2,3) จองวันนี้ – 17 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมาการเคหะแห่งชาติ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์..ส่งความสุข สู่ลูกบ้านการเคหะ (smile day) ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรเมืองใหม่บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมให้ชาวชุมชนมีวินัยทางการเงิน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็น 1 ในแผนปฏิบัติการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยมี นางพิมพ์พรรณ นาวีปัญญาธรรม ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคเหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก นายอนุกูล ปีดแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการและผู้แทนจากหน่วยงานท้องถิ่น ร่วมในพิธี นอกจากนี้ยังมี นายบัญชา บัญชาดิฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางสาวรุจิรา นาจาด ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชน 4 นางชลธร นนทิดุริยางค์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

13873221_2044113539146085_7651343617591038137_n

และสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะมีบ้านเป็นนของตัวเองในราคาที่จับต้องได้ ?การเคหะแห่งชาติได้เปิดให้ประชาชนได้จับจองโครงการ จ.ชลบุรี (บ้านบึง 2,3) ลักษณะอาคาร : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น และ บ้านแถว 2 ชั้น เปิดจองวันที่ : 29 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (บ้านบึง 2,3)

สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 06-3717-4951 และ 1615

ช่วยแชร์ข่าวสารนี้ตัวนะครับ ขอบคุณครับ 

อ้างอิง : http://www.nha.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *